HEDENDAAGSE FILM
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis André LEFEVRE
Referentie AKAKUF02A13031
 
Trefwoorden
Hedendaagse film

Doelstellingen
Stimuleren van het analytische en kritische denkproces bij de hedendaagse film. Dit zowel naar inhoud, vorm als naar maatschappelijke relevantie

Leerinhoud
Aan de hand van recent uitgebrachte films wordt met de studenten een dialoog opgezet omtrent inhoud, vorm, stijl, maatschappelijke en culturele relevantie. De bedoeling is het audiovisuele gebeuren in een ruimere context te plaatsen ten einde door de verworven inzichten het eigen werk van de student een rijkere en bredere basis te geven

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
hedendaagse films, projectie-infrastructuur (internet-aansluiting)

Studiekosten
nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges - visie van film(fragmenten), theoretische uiteenzettingen, discussiegroepen en geschreven analyses

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen (op basis van een schriftelijk analytisch werkdocument)

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).


OP-leden
A. Lefèvre