ATELIER SCENARIO
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 37.5
Stages en scriptie [C] 12.5
Studietijd [D] 90
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Luc JANSSEN
Referentie AKAKUF02A13029
 
Trefwoorden
Atelier scenario

Doelstellingen
In de tweede kandidatuur staat het verwerven van de inzichten in het scenarioschrijven voorop. Enerzijds door het bestuderen van scenariostructuren en -technieken, anderzijds door het toepassen van die structuren en technieken in specifieke schrijfoefeningen.
Zowel het creatief proces als het inzicht in de structuur en de verworven technieken kunnen verder worden toegepast bij het uitwerken van korte filmscenario's al dan niet in samenwerking met de andere docenten film

Leerinhoud
Inleidende lessen:
Structuur:
Waarom - wat - hoe : over doel, inhoud en vorm van het scenario
Synopsis -> treatment -> step outline -> scenario
Structuur, opbouw en functie van scènes, sequensen en acts
Technieken:
Plant & pay off, obstakels, advertising, preparation & aftermath, activiteit & actie, ...
Opbouw, ontwikkeling/evolutie en functie van personages.
Workshop:
Tijdens de workshop worden zowel films als filmfragmenten getoond om structuren en technieken te illustreren en te leren herkennen.
In korte, specifieke schrijfoefeningen ter plaatse zowel als in schrijfopdrachten op langere termijn worden het inzicht en de verworvenheden van de student getest.
De scenario's van de student worden individueel en/of in groep besproken.

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties


Leermaterialen
Geen

Studiekosten
Nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Theoretische uiteenzetting, oefeningen, atelier in workshopvorm

Evaluatievorm
Criteria: inzicht in de schriftuur, techniek, creatieve en dramatische ontwikkeling van de eigen geschreven scenario's.
Permanente evaluatie: evaluatie van het geleverde werk
Periodegebonden evaluatie: eindevaluatie in overleg met de andere lesgevers

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).


OP-leden
L. Janssen