ATELIER FOTOGRAFIE VAN DE FILM
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 37.5
Studietijd [D] 82
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Jan VANCAILLIE
Referentie AKAKUF02A13026
 
Trefwoorden
Atelier fotografie van de film

Doelstellingen
Een theoretisch inzicht verwerven in de diverse aspecten van de fotografie van de film en dit zowel op technisch als esthetisch niveau. De opgedane kennis toepassen tijdens de werken die de student in de tweede kandidatuur zal maken.

Leerinhoud
Alle elementen waarmee een DOP (director of Photography) tijdens een realisatie geconfronteerd wordt, komen aan bod.
- Aanleren van de basisprincipes van cadrage en belichting aan de hand van praktische oefeningen en voorbeelden uit films.
- Studie van camerastandpunten en -bewegingen
- Studie van de esthetische kwaliteiten van het beeld.
- Uitvoering van diverse lichtopstellingen.
- Camera- pellicule- en labotesten.
- Toepassing van deze verschillende elementen in de films uitgevoerd voor het atelier Film/video, Fictie en Documentaire.

Begincompetenties
Een voorkennis van de fotografische beginselen en optica is noodzakelijk

Eindcompetenties


Leermaterialen
diverse opnamemateriaal, film-,video- en verlichtingsmateriaal

Studiekosten
enkele kleinbeeldfilms, de rest in samenspraak met atelier film

Studiebegeleiding
De student wordt begeleid -ook buiten de georganiseerde lessen- bij de uitvoering van de films.


Onderwijsvormen
theoretische uiteenzettingen, werkatelier met oefeningen, labobezoek

Evaluatievorm
Permanente evaluatie: permanente evaluatie op basis van de uitgevoerde oefeningen.
Periodegebonden evaluatie: de evaluatie gebeurt tijdens de jury op het einde van de eerste zittijd op basis van de esthetische en technische kwaliteit van het gepresteerde werk in de oefeningen en de films gemaakt in de ateliers Film/video, Fictie en Documentaire.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).


OP-leden
J. Van Caillie, H. Vandekerkhove