TECHNOLOGIE FILM-VIDEO
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 37.5
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 12.5
Studietijd [D] 132
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Eric DE VOS
Referentie AKAKUF02A13025
 
Trefwoorden
Technologie film-video

Doelstellingen
Het verwerven van doorgedreven inzichten in alle technische aspecten van de huidige productiemiddelen van zowel film als video. De cursus sluit daarbij nauw aan bij het atelier film om de theorie van de techniek aan de praktijk te toetsen

Leerinhoud
Vanuit een overzicht worden de verschillende geledingen van het productieproces bestudeerd om de onderlinge verbanden zo ver mogelijk uit te diepen. Er wordt een overzicht gegeven van de gebruikte apparatuur, en waar nodig/noodzakelijk de werking ervan uitgelegd

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
Alle kosten zijn inbegrepen in de ateliervakken film/video, fictie en documentaire

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
theoretische lessen met didactisch materiaal, oefeningen

Evaluatievorm
Criteria: voldoende technisch inzicht om de eigen werken grondig technisch te kunnen voorbereiden en de werken van anderen te kunnen uitvoeren
Permanente evaluatie:
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen -

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
E. De Vos