MONTAGE
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 37.5
Studietijd [D] 90
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Eric DE VOS
Referentie AKAKUF02A13024
 
Trefwoorden
Montage

Doelstellingen
Verwerven van doorgedreven inhoudelijke en technische facetten van de montage in functie van de uitgevoerde werken in de ateliervakken

Leerinhoud
-Het leren werken met diverse montage-apparatuur (pelicule, video, virtueel)
-Analyse van montage a.d.h. van film en televisieprogramma's, zowel als bespreking (in groep en individueel) van opdrachten.
-Overzicht van het postproductieproces.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Diverse postproductie materiaal film/video/klank

Studiekosten
Alle kosten zijn inbegrepen in de ateliervakken film/video, fictie en documentaire

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Analyse van de technische en artistieke filmfactoren bij bestaande films (zowel fictie als documentaire op T.V. en in bioscoop)

Evaluatievorm
Voldoende theoretische kennis en kunde om zelfstandig een eenvoudige montage te realiseren
Periodegebonden evaluatie: evaluatie van de technische montageaspecten van oefeningen en de gerealiseerde films.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).


OP-leden
E. De Vos