TECHNIEK VAN HET GELUID
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 37.5
Studietijd [D] 90
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Willem VANNIEUWENHUYZEN
Referentie AKAKUF02A13023
 
Trefwoorden
Techniek van het geluid

Doelstellingen
Verwerven van theoretische, technische en praktische inzichten bij de diverse geluidstechnieken gebruikt bij film en video. Het stimuleren van het creatief denkproces bij het gebruik van klank. Praktische toepassingen bij de uitgevoerde atelierprojecten

Leerinhoud
Audio en audiotechniek:
- Algemene inleiding, begrippen en definities die gehanteerd worden in de geluidstechnologie. De student krijgt eveneens een overzicht van de professionele apparatuur met werking, gebruiksaanwijzing en toepassingen. De diverse technieken om te komen tot een afgewerkte soundtrack worden ingeleid.
Sonorisatie:
- De praktijk omvat eenvoudige geluidsopnamen, Synchroonopnamen, geluidsmontage met gebruik van meerdere sporen, voorbereiding tot en realisatie van geluidsmixage bij film en geluidsafwerking bij video.
- De uitvoering van die taken wordt toegepast op het persoonlijk werk van de student en volgt volledig het productieschema van het atelier filmvideo.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
diverse soorten geluidsdragers, magneetband, perfotape, D.A.T. ....(kostprijs ingecalculeerd bij de atelierkosten, cfr. atelier film/video, fictie en documentaire)

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Theoretische uiteenzettingen, praktische oefeningen, werkatelier

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen en evaluatie van het gepresteerd werk op het einde van de eerste zittijd.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
W. Vannieuwenhuyzen