ATELIER FILM/VIDEO
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 100.0
Stages en scriptie [C] 50.0
Studietijd [D] 275
Studiepunten [E] 10
Doceertaal Nederlands
Titularis Dirk LIEFOOGHE
Referentie AKAKUF01A13020
 
Trefwoorden
Atelier film/video

Doelstellingen
Het verwerven en toepassen van de morfologie van het beeld en de syntaxis van de filmtekst. Onderzoek naar de essentie van een "handeling" in de film. Leren omgaan met de basisprincipes van de schriftuur van de film en de technische middelen. Aan de hand van een theoretische benadering die resulteert in praktische oefeningen de primaire eigenheid van de film onderkennen en het ABC van de filmtaal verwerven.

Leerinhoud
Onderzoek en toepassing van de artistieke filmfactoren en de techniek bij film en video in korte oefeningen. Praktische oefeningen met wisselende parameters waar genoeg ruimte gelaten is voor de creatieve ontplooiing van de student worden uitgewerkt.
Bij een deel van de oefeningen worden de technische modaliteiten vastgelegd en is de inhoud door de student in te vullen. Bij een andere reeks zal de inhoud vastgelegd worden en moet de student de technische mogelijkheden onderzoeken.
In een eerste fase bestaan deze oefeningen in het realiseren van kleine opdrachten op pellicule en video, en dit steunend op een ondervraging van de film in zijn verhouding tot de realiteit: onderzoek naar het "hanteren" van de ante-filmische parameters ( wat voor de camera gebeurt). Hoe kan je met parameters zoals keuze personage, handelingen, decor, licht, tijd...en hun onderlinge verhoudingen binnen een " filmtekst" , een "beeld" maken dat een idee uitdrukt?
In een eerste fase wordt onderzocht hoe het toepassen van de pro-filmische parameters ( wat met de camera gebeurt: schaal van de plans; kadrering; opeenvolging van de plans...) gefilmd wordt (objectiviteit).
In een tweede fase door " wat de film wenst te vertellen " over die realiteit ( subjectiviteit). De scenarioschriftuur ( schrijven in " filmische beelden") is een eerste concrete stap in het creatief proces van een "idee" naar een "filmidee".
De scenarioschriftuur is een scholing in het leren "filmisch denken". Twee korte documenten worden gerealiseerd, één op video en één op pellicule 16mm. Deze twee oefeningen houden in: het ontwikkelen van een idee tot een "primair" scenario, de découpage, de realisatie en de montage.Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
(samen met het atelier fictie en documentaire) max. 500 € op jaarbasis voor pellicule, ontwikkeling video- en klanktapes. Alle individuele kosten voortvloeiend uit de verwerking van het scenario zijn ten laste van de student

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Theoretische uiteenzettingen, oefeningen in groep en individueel uit te voeren opdrachten binnen en buiten de school

Evaluatievorm
Criteria: voldoende creatief, technisch en beeldend inzicht om bij het eindwerk film de behandelde onderwerpen op een persoonlijke manier voor te stellen.
Permanente evaluatie: tussentijdse beoordeling.
Periodegebonden evaluatie: eindbeoordeling.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
J. De Wilde, D. Liefooghe