ATELIER FICTIE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 37.5
Stages en scriptie [C] 50.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Dirk LIEFOOGHE
Referentie AKAKUF01A13019
 
Trefwoorden
Atelier fictie

Doelstellingen
Het realiseren van korte oefeningen waarbij de typische elementen van de fictiefilm gebaseerd op de aangeleerde kennis uit het atelier film/video en filmanalyse toegepast worden

Leerinhoud
Op basis van een opgelegde thematiek zal de student onder begeleiding een scenario schrijven dat alvorens gedraaid, getoetst wordt aan de uitvoerbaarheid. De nadruk ligt bij de creativiteit waarmee de student de thematiek behandelt en hoe de student het gegeven in beeld brengt. Wat voor de camera gebeurt, is daarbij belangrijker als wat met de camera gebeurt. Op die manier wordt geprobeerd de student inzichten te laten verwerven in de mechanismen van de vertelling eerder dan de techniciteit van het medium voorop te stellen. De uitvoering gebeurt op video. De oefeningen zijn individueel maar worden uitgevoerd in groep

Begincompetenties
Een algemene kennis van de cultuurgeschiedenis, inzonderheid van de literatuur en de plastische kunsten, alsmede van de sociaal-politieke actualiteit is wenselijk.

Eindcompetenties


Leermaterialen
beschikbare video-opname en montage infrastructuur

Studiekosten
(samen met het atelier fictie en documentaire) max. 500 € op jaarbasis voor pellicule, ontwikkeling video- en klanktapes. Alle individuele kosten voortvloeiend uit de verwerking van het scenario zijn ten laste van de student.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Theoretische uiteenzettingen, oefeningen in groep en individueel uit te voeren opdrachten binnen en buiten de school

Evaluatievorm
Criteria: voldoende creatief, technisch en beeldend inzicht om bij het gerealiseerde werk de behandelde onderwerpen op een persoonlijke manier voor te stellen.
Permanente evaluatie: tussentijdse beoordeling.
Periodegebonden evaluatie: eindbeoordeling.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
J. De Wilde, D. Liefooghe