ATELIER DOCUMENTAIRE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 37.5
Stages en scriptie [C] 50.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Josť DE WILDE
Referentie AKAKUF01A13018
 
Trefwoorden
Atelier documentaire

Doelstellingen
Verwerven van inzichten in de basisprincipes van documentaire film. Het toepassen van deze inzichten, het stimuleren van het creatief denkproces en het opdoen van praktische ervaring bij het filmen naar de realiteit

Leerinhoud
Documentaire (video):
Het aanleren van de documentaire benadering van een opgelegd thema. Na een onderzoek van het gegeven worden een scenario en een opnameplan uitgewerkt. In deze oefening is het de bedoeling te leren omgaan met het materiaal o.a. camera , klank, licht en montage. Voorbereiding, opname en montage gebeuren onder begeleiding van de titularis. De uitvoering van de opname gebeurt in ploegverband met een rolbeurt.

Documentaire ( pellicule):
De aan te leren materie is tweeërlei: enerzijds zal de student geconfronteerd worden met de techniek van filmen op pellicule en anderzijds met de vluchtigheid van de realiteit. Op basis van een zelfgekozen onderwerp (een kleinschalig productieproces) wordt na een uitgebreid onderzoek van het gegeven onder begeleiding een strategie bepaald om het onderwerp op een analytisch-filmische wijze te benaderen. Daarbij wordt rekening gehouden met documentaire vertelstructuur Wie-Wat-Waar. De bedoeling is dat de student op een duidelijk maar toch creatieve wijze een eenvoudig onderwerp kan capteren en reconstrueren.
Het scenario beperkt zich tot een uitgebreide omschrijving van de situering, de handeling, het resultaat en een vrij gedetailleerde beeldbeschrijving. Na de opname zal de student de film monteren op basis van het scenario en de gedraaide beelden.Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Aanwezige 16 mm en video opname en montage materiaal.
Het materiaal wordt slechts uitgeleend na het volgen van een introductieles over het praktische gebruik van opname-, licht en montagemateriaal.

Studiekosten
(samen met het atelier film/video en fictie) max. 500 € op jaarbasis voor pellicule, ontwikkeling video- en klanktapes. Alle individuele kosten voortvloeiend uit de verwerking van het scenario zijn ten laste van de student.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Theoretische uiteenzettingen in groep, individuele en groepsbesprekingen, werkcolleges binnen en buiten de school, individuele opnamen

Evaluatievorm
Criteria: voldoende creatief, technisch en beeldend inzicht om bij het gerealiseerde werk het behandelde onderwerp op een duidelijke, maar toch persoonlijke manier voor te stellen.
Permanente evaluatie: tussentijdse beoordeling.
Periodegebonden evaluatie: eindbeoordeling.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
J. De Wilde