TECHNOLOGIE FILM/VIDEO
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 50.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis DaniŽl ROELANT
Referentie AKAKUF01A13017
 
Trefwoorden
Technologie film-video

Doelstellingen
Het verwerven van een algemene basiskennis van de techniek in film- en videoproducties.
Een introductie van de werkwijzen bij het plannen, uitvoeren en afwerken van een film- en videoproductie.
Het begrijpen van het meest elementaire vakjargon.

Leerinhoud
Inleidende technische begrippen en definities nodig voor het plannen, uitvoeren en afwerken van een film- en videoproductie.
Studie van het productieproces.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Vakliteratuur

Studiekosten
Nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges met gelegenheid tot het stellen van vragen

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
D. Roelant