TECHNOLOGIE FILMFOTOGRAFIE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Henk VANDEKERKHOVE
Referentie AKAKUF01A13016
 
Trefwoorden
Technologie filmfotografie

Doelstellingen
Het verwerven van de basisbegrippen uit de fotografie, optica, chemie en elektronica nodig voor een technisch inzicht en parate kennis bij de typische (film)fotografische aspecten. De cursus is het theoretisch luik van het ateliervak fotografie van de film en loopt hiermee in nauwe samenwerking

Leerinhoud
De studie van de terminologie en de toepasbare eigenschappen van optica, sensitometrie, scheikunde en elektronica zoals gebruikt in de filmfotografie, aangevuld met praktische oefeningen die de theorie in de praktijk omzetten.
Studie van de verlichting, uitlichting en lichtmeting in functie van het statische foto- en het dynamische filmbeeld.
Theorie van het negatief/positief- en omkeerontwikkelprocédé in zwart-wit en kleur.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
syllabus, studieboeken: basisprincipes van de fotografie (focus)Studiekosten
Met uitzondering van notitiemateriaal geen bijkomende kosten.

Studiebegeleiding
De student heeft de mogelijkheid tot het stellen van vragen en verduidelijking buiten de georganiseerde lestijden.


Onderwijsvormen
hoorcolleges met praktische oefeningen ( gelegenheid tot stellen van vragen)

Evaluatievorm
Criteria: voldoende parate kennis van de theoretische begrippen op basis van de syllabus.
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen op het einde van de cursus.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
H. Vandekerkhove