ATELIER WAARNEMING, VOORSTELLING, VORMGEVING
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 37.5
Stages en scriptie [C] 12.5
Studietijd [D] 90
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Ingrid CASTELEIN
Referentie AKAKUF01A13015
 
Trefwoorden
Atelier Waarneming, Voorstelling, Vormgeving

Doelstellingen
Het atelier tekenen stelt zich tot doel om bij de studenten het creatief denken te stimuleren, hun fantasie te ontwikkelen en hen de mogelijkheid te geven om die grafisch uit te beelden. Voor filmers is het belangrijk om het voorstellingsvermogen en het visualiseren van beelden (de beeldvorming) in te oefenen, alsook het snel weergeven van ruimtes, situaties, personages in die ruimtes en beweging. Het atelier tekenen werkt daarbij nauw samen met het hoofdatelier film-video

Leerinhoud
Het zien en kijken staan voorop, de beste oefening om te leren observeren en zien is het tekenen.
Een aantal beeldelementen worden thematisch onderzocht:
- Licht: het waarnemen van licht en lichtinval en de weergave van licht en schaduw in functie van vormstudie.
- Kleur: kleurwaarneming en weergave in functie van helderheid, tint, verzadiging en complementariteit.
- Materie: waarneming en weergave van materie en textuur in functie van lichtinval (absorptie en reflectie)
- Beweging: Waarneming en weergave van het effect van verplaatsing, ritmische herhaling en beweging op licht, kleur en materie. Deze elementen worden veelvuldig toegepast in eenvoudige opdrachten met wisselende technieken en materialen. Nadruk wordt gelegd op het aanleren van een werkmethode (discipline), het snel werken en veelvuldig oefenen

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Boeken, literatuur, lezingen, video-film, enz.

Studiekosten
potloden (00,0,1), borstels, plakkaatverf, aquareldoos, houtskool, tekenboekje, pierre noir potloden, inkten, tekenpapier......

Studiebegeleiding
In groep of individueel.
Logboek bijhouden van de verplaatsingen of vooropdrachten.

Onderwijsvormen
Werkatelier op school en andere locaties: zoals tuinen, musea, kerken, openbare gebouwen, enz.
Oefeningen en opdrachten die leiden naar een vrij werk

Evaluatievorm
Criteria: het werk wordt beoordeeld op basis van: kwaliteit, inzet en inhoud..
Permanente evaluatie: maandelijkse evaluatie (bespreking) zonder quotering
Periodegebonden evaluatie: beoordeling van het gepresteerde werk en het vrij werk door een interne (uitgebreide) jury

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
I. Castelein