ATELIER FILMANALYSE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 37.5
Stages en scriptie [C] 12.5
Studietijd [D] 90
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Dirk LIEFOOGHE
Referentie AKAKUF01A13013
 
Trefwoorden
Atelier filmanalyse

Doelstellingen
Aanleren van een analytisch denkpatroon op basis van bestaand historisch en hedendaags beeldmateriaal

Leerinhoud
Onderzoek naar de inhoudelijke elementen van de film gesteund op de typische vormgevende kenmerken: het beeld (kader en compositie) de montage (beeldopeenvolging en ritme). Het onderzoek gebeurt op basis van bestaande films waarbij nagegaan wordt hoe in het (recent) verleden regisseurs oplossingen bedachten om bepaalde inhoudelijke elementen vorm te geven.
Het onderzoek gebeurt hoofdzakelijk tijdens de besprekingen van het scenario, zowel individueel als in groep, zodat de opgedane kennis meteen verwerkt en toegepast kan worden in de ateliervakken film/video - fictie en documentaire

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Filmfragmenten

Studiekosten
Nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Uiteenzettingen met archiefmateriaal en filmfragmenten, werkcolleges in groep

Evaluatievorm
Criteria: de student moet in staat zijn de opgedane kennis op een creatieve en inventieve manier te verwerken in kleine oefeningen en in zijn eindwerken film/video, fictie en documentaire. De student maakt tevens twee uitgebreide filmbesprekingen op basis van individueel opzoekingswerk.
Permanente evaluatie: tussentijdse beoordeling.
Periodegebonden evaluatie: eindbeoordeling.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
D. Liefooghe