RENAISSANCE TOT EN MET IMPRESSIONISME
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie fotografie
2de jaar Beeldende kunst optie fotografie
2de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
2de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Peter DE SMET
Referentie AKAKUA02A12991
 
Trefwoorden
Renaissance tot en met impressionisme

Doelstellingen
Parate kennis van de kunst- en cultuurstromingen in Europa van Renaissance tot en met Impressionisme.
Inzicht in de historiciteit van de artistieke evoluties.
Lezing van de artistieke actualiteit in het licht van haar geschiedenis.

Leerinhoud
1. Historisch overzicht van de kunst vanaf de Renaissance tot de tweede helft van de 19-e eeuw, met aandacht voor Renaissance, Maniërisme, Barok, Rococo, Neoclassicisme, Romantiek, Realisme, Impressionisme en de belangrijkste vertegenwoordigers daarvan.
2. De maatschappelijke en algemeen-culturele inbedding van de evolutie van de kunst: kolonisering en mondialisering, opkomst van wetenschap en technologische vooruitgang, verlichtingsfilosofie en politieke revoluties.
3. Invloed en ' Nachleben' van de kunst uit deze periode in de actualiteit.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus, eigen nota's, documentatiemateriaal in bibliotheek

Studiekosten
Geen

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges met illustratief beeldend materiaal

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen. De beoordeling houdt rekening met de feitenkennis van de student over de besproken kunsthistorische periode, het verworven inzicht in ruimere historische verbanden, ook met maatschappelijke domeinen buiten de kunst, het leggen van verbanden met de actualiteit.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
N.N.