ACTUELE FILOSOFISCHE VRAAGSTELLING
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie fotografie
2de jaar Beeldende kunst optie fotografie
2de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
2de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Mireille GESQUIERE
Referentie AKAKUA02A12990
 
Trefwoorden
Actuele filosofische vraagstelling

Doelstellingen
Grondig ingaan op een thema in de filosofie aansluitend op de essentieel menselijke belevingswereld, meer specifiek de dualistische gespletenheid, de aliënatie, de al dan niet-gedetermineerdheid van de mens, het verlangen, de taal, macht...

Leerinhoud
Hedendaagse Franse filosofie met de bijzondere klemtoon op de Lacaniaanse mensvisie en zijn integratie van de grote filosofische concepten in zijn denken:
het "IK" en de "ANDER"
taal en macht
tekort en Verlangen (Spinoza)
"subjectwording" en gedetermineerdheid
fantasma
schizo-analyse (Deleuze/Guattari)
de mens als "Eenheid" of "Verbrokkeling"?
psychoanalyse en filosofie
ik - splitsing of gespletenheid van het individu
symbolische versus Imaginaire versus Reële
postmoderne filosofie: filosofie van het verlangen (Foucault, Derrida...).


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
eigen nota's, cursus, artikels

Studiekosten
cursus (betaald via ateliergeld)

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
hoorcolleges - opdrachten

Evaluatievorm
Criteria: verstandige verwerking + kritische evaluatie + eigen verwerking cursus.
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
M. Gesquière