OVERZICHT MODERNE LITERATUUR
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie fotografie
2de jaar Beeldende kunst optie fotografie
2de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
2de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Paul HOSTE
Referentie AKAKUA02A12989
 
Trefwoorden
Overzicht moderne literatuur

Doelstellingen
Een algemene inleiding in het project van de moderniteit aan de hand van de geschiedenis van het proza. De ontwikkeling van het vroege middeleeuwse proza tot en met de moderne roman laat toe de ontwikkeling van het Europese 'innerlijk', de discussietechniek, de introversie als kritisch werktuig, artistieke individualisering, morele emancipatie, groei van sociaal bewustzijn, ideologiekritiek e.d. concreet te illustreren aan de hand van literair hoogstaande teksten. Op die manier wordt de student(e) door de grote lijnen van de Europese cultuurgeschiedenis geloodst aan de hand van evoluties in het artistiek, meer bepaald het literaire denken.


Leerinhoud
De ridderromans en de parodieën erop, o.m. Cervantes' Don Quichotte;
De zeventiende-eeuwse sociale kritiek, o.m. Rabelais;
Achttiende eeuw: brievenromans, popularisering van het proza, motief van liefde en moraal, Verlichting en Franse Revolutie; Rousseau versus Voltaire, Sade versus Chateaubriand, Hölderlin, etc. Ontwikkeling van de specifieke Europese burgerlijke denktrant, splitsing van artisitiek en burgerlijk discours;
Negentiende eeuw: de grote sociale bewegingen in de literatuur (o.m. Balzac, Zola, Flaubert, Dickens, Büchner, Fontane); ontstaan van avantgarde-denken vanaf Baudelaire, de grote steden,weerslag van industrialisering op sociale allegorie en metafoor. Proust als katalysator en synthese.
Twintigste eeuw: modernisering van de burger (Thomas Mann, Robert Musil) versus experimentalisme (Joyce, Broch).
Actualiteit: de grote postmoderne romans sinds 1970 (Eco, Pynchon, B. Easton Ellis, Don DeLillo e.a.).


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
Cursus (betaald via ateliergeld)
Eventueel aankoop van opgelegde boeken

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges. De studenten moeten zelf goede notities leren maken als training in synthetiserend denken, schrijfoefening en kritisch selecteren.

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen. Lectuurlijst: elke student wordt verondersteld uit het aanbod van romans ongeveer 500 bladzijden te lezen en daarover een kort verslag te schrijven.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
S. Hertmans