KUNSTPSYCHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie fotografie
2de jaar Beeldende kunst optie fotografie
2de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
2de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Charlotte DE GROOTE
Referentie AKAKUA02A12988
 
Trefwoorden
Kunstpsychologie

Doelstellingen
Een attitude van bevraging vertonen, nieuwsgierig zijn naar de onzichtbare motivering van de creatieve mens en van de toeschouwer, de verzamelaar waarvoor kunst een oplossing zou kunnen zijn, die motivering en noden op wetenschappelijke wijze willen onderzoeken.

Leerinhoud
Psychologie van vorm, kleur, materie
Psychologie van de toeschouwer en de verzamelaar
Psychologie van de creatieve mens
Psychologie van de scheppende daad


Begincompetenties
Een eerste algemene inleiding in de psychologie is zeer wenselijk

Eindcompetenties


Leermaterialen
Bibliotheek, museum, particuliere verzamelingen, enquêtes.

Studiekosten
cursus (betaald via ateliergeld)

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges met illustraties.

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: een geschreven opdracht wordt geëvalueerd, in functie van inzet, het volgen van voorgestelde methode en de graad van verruiming en vernieuwing van onderwerpen. Mondelinge verdediging van het werk.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
C. De Groote