ATELIER ANIMATIEFILM
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 175.0
Stages en scriptie [C] 175.0
Studietijd [D] 613
Studiepunten [E] 24
Doceertaal Nederlands
Titularis Carl VAN ISACKER
Referentie AKAKUA02A12987
 
Trefwoorden
Atelier animatiefilm

Doelstellingen
Het animeren staat centraal. Hoofddoel is de studie van de beweging van een figuur. Belangrijk is de essentie van het karakter in de beweging in te zien en die te kunnen vertalen in de opgelegde animatietechniek.


Leerinhoud
1. Korte toepassingen in traditionele getekende animatie (modelsheet, lay-out en animatie).
2. Introductie digitale bewerking en afwerking beeld n.l. 'inkt and paint', 'compositing'.
3. Toepassing van de lipsynchronisatie als karakteranimatie.
4. Realisatie van een kort synthetisch experiment in animatie. Het onderwerp en de uitvoering worden door de student bepaald onder supervisie van de titularis. In de opdracht moet de student de praktische verworvenheden aanwenden.


Begincompetenties
Animatieleer en grafische vormgeving (leerstof van de eerste kandidatuur)

Eindcompetenties


Leermaterialen
Tekenmateriaal

Studiekosten
lichtbak, tekenmaterialen, animatiepapier, verfmaterialen, audio- en montagematerialen, filmlabokosten totaal: ongeveer 250 €
Studiereis: ongeveer 250 €
Grafisch materiaal: ongeveer 100 €

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkcolleges, hoorcolleges, oefeningen, opdrachten

Evaluatievorm
Criteria:
-de creatieve en persoonlijke inzet.
-leesbaarheid van de animatie en filmisch inzicht.
-de eindresultaten kunnen voorleggen zoals is opgegeven.
Raadgevingen:
-zelforganisatie bij het simultaan uitvoeren van de verschillende stappen in het realisatieproces.
-respecteren van vooropgestelde deadlines.
-de zin voor onderzoek, opzoeking en zelfwerkzaamheid.
-functioneel leren kijken naar beweging hetzij in de realiteit hetzij in bestaande (animatie-)films en podiumkunsten.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
J.-M. Demeyer, C. Van Isacker, G. Vergauwe