FILMGESCHIEDENIS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Leo VAN DAMME
Referentie AKAKUA02A12986
 
Trefwoorden
Filmgeschiedenis

Doelstellingen
De cursus filmgeschiedenis bouwt verder op het vakonderdeel "Filmgeschiedenis" uit de 1ste kandidatuur. Het opzet is wat ambitieuzer: nog steeds analyseoefeningen onder begeleiding én zelfstandig, gericht op de 'alternatieve' vertelling: manipulatie en negatie van de klassieke structuur. Omvat de periode van Renoir tot vandaag.


Leerinhoud
Aan de hand van fragmenten en volledige films (video) case studies maken

Begincompetenties
Leerstof 'Filmgeschiedenis' (eerste kandidatuur)

Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen nota's en opzoekingswerk

Studiekosten
Nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges

Evaluatievorm
Permanente evaluatie: schriftelijk examen

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
L. Van Damme