THEORIE & GESCHIEDENIS ANIMATIEFILM
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 10.0
Toepassingen [B] 15.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Eric UBBEN
Referentie AKAKUA02A12985
 
Trefwoorden
Theorie & geschiedenis animatiefilm

Doelstellingen
Inzicht verwerven in enkele significante stromingen en figuren die een stempel hebben gedrukt op de evolutie van het medium

Leerinhoud
Vanuit een theoretisch/praktisch kader de evolutie en de verworvenheden van het medium leren kennen. De lezingen (gastspreker) en onderwerpen worden niet strikt chronologisch benaderd en de mogelijkheid bestaat dat de groep inpikt op aangereikte onderwerpen

Begincompetenties
cursus Animatiefilmgrammatica van de eerste kandidatuur Animatie

Eindcompetenties


Leermaterialen
Naslagwerken bibliotheek, filmvoorstellingen, eigen nota's en opzoekingswerk

Studiekosten
25 €

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen over de leerstof.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
E. Ubben