TECHNIEK VAN HET GELUID
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Louis DEMEYERE
Referentie AKAKUA02A12984
 
Trefwoorden
Techniek van het geluid

Doelstellingen
Kennis van de productiemethodes en de geluidsapparatuur gebruikt bij het maken van een soundtrack van een film verwerven

Leerinhoud
Inleiding tot de audiotechniek. Overzicht van de audioapparatuur en hun toepassingen. Geluidsopnamen in verschillende stadia van de film, pre-productie en postproductie

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Basis audio verbruiksmateriaal

Studiekosten
Nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcollege

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen over de leerstof.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
L. Demeyere