PREMONTAGE EN STORYBOARD
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 10.0
Toepassingen [B] 15.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Rob BREYNE
Referentie AKAKUA02A12983
 
Trefwoorden
Premontage en storyboard

Doelstellingen
Aan het eind van de cursus is de student in staat een eenvoudige korte tekst naar storyboard te vertalen en hierbij continuïteit, variatie in beeldgrootte en beeldcompositorische kwaliteiten te verwerken

Leerinhoud
In animatiefilm is de voorbereidende fase van cruciaal belang. Het storyboard is een instrument om een premontage te kunnen maken van het audiovisuele project.
Het helpt tot een beter persoonlijk inzicht te komen en is ook dienstig als communicatie naar derden toe i.v.m. de productie.
Via een aantal hoor- en werkcolleges verwerft de student inzicht in de methodiek van storyboarding; beeldratio's, beeldgroottes, begrippen "film/sequentie/plan/beeld", continuïteitsprincipe en beeldovergangen, timing en dynamiek, aanduidingen van klank en acties, spanningsbogen enz.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
Nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoor- en werkcolleges

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: Indienen van een werkstuk, op een vooraf afgesproken datum, dat vervolgens mondeling moet worden verdedigd op het examen aan de hand van de leerstof in de cursus.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
R. Breyne