MUZIEK
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Martine HUVENNE
Referentie AKAKUA02A12980
 
Trefwoorden
Muziek

Doelstellingen
Inzichten in de mogelijkheden en het belang van klank / muziek in animatiefilm en film, het verwerven van een basisterminologie, het kunnen samenwerken met muzikanten en componisten.

Leerinhoud
In de cursus van het tweede jaar staat de muziek voor film en animatiefilm centraal: de auditieve laag van de film wordt besproken in functie van en in interactie met het beeld. De cursus bevat een aantal denkkaders die bruikbaar zijn voor de analyse van een klankband. Daarnaast worden ook de verschillende opvattingen omtrent filmmuziek behandeld en historisch geplaatst.

Begincompetenties
Het kunnen hanteren van een basisterminologie i.v.m. muziek en het in staat zijn om een muziekfragment te analyseren.


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
Nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges en opdrachten.
Door de opdrachten worden de lessen interactief.

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen aan de hand van filmfragmenten. Het confronteren van een visueel fragment met twee verschillende klankbanden en de bespreking hiervan.
Het bespreken van een gekozen filmfragment waarin de klankband opvalt.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
M. Huvenne