POST-IMPRESSIONISME TOT 1945
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie fotografie
2de jaar Beeldende kunst optie fotografie
2de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
2de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
2de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
2de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Monique DARGE
Referentie AKAKUA02A12979
 
Trefwoorden
Post-impressionisme tot 1945

Doelstellingen
De studenten, uitgaande van hun eigen werk, op een actieve, betrokken manier de basisuitgangspunten van de beeldende kunstrichtingen in de eerste helft van de 20ste eeuw laten verkennen.
De breuk met het verleden aantonen en tegelijk de studenten vertrouwd maken met de relatie kunst, maatschappij en wereldbeeld.
Een openheid creëren naar het gebruik van nieuwe media, materialen en expressievormen, alsook een kritische houding t.o.v. het actuele kunstgebeuren en vooral t.o.v. de eigen kunstproductie stimuleren.


Leerinhoud
De verschillende stijlen leren identificeren, herkennen en benoemen, alsook de werken van de hoofdvertegenwoordigers van die stijlen autonoom leren analyseren, plaatsen en duiden.
Aan de hand van een opdracht (het bouwen van een virtuele tentoonstelling uitgaande van het eigen creatief werk van de student in confrontatie met tien door de student zelf te selecteren werken uit de eerste helft van de 20-ste eeuw) en van de tijdens de hoorcolleges geziene stof ( aspecten van het futurisme, kubisme, orfisme, fauvisme, expressionisme, dadaïsme, surrealisme, constructivisme, suprematisme, rayonnisme, lyrisch en geometrisch abstractie en het Bauhaus) de kunstgeschiedenis van de 1-ste helft van de 20-ste eeuw zelfstandig onderzoeken. Bepaalde aspecten dieper exploreren en uitwerken om tenslotte verbanden te leggen tussen het eigen werk en de bestudeerde periode van de kunstgeschiedenis.

Begincompetenties
Algemeen inzicht in de kunstgeschiedenis (leerstof 1-ste kandidatuur)

Eindcompetenties


Leermaterialen
Ossatuur van de cursus op internet, aangevuld met enerzijds de eigen nota's, gemaakt tijdens de hoorcolleges en met anderzijds de CD-Rom "Kunst" en een handboek "Kunstgeschiedenis 20-ste eeuw" ( b.v. Arnason)


Studiekosten
Kosten van de aanschaf van een degelijk handboek "Kunstgeschiedenis van de 20-ste eeuw" ( b.v. Arnason)
Pro memorie : CD-Rom (via ateliergeld reeds betaald)


Studiebegeleiding
De vordering van de studieopdracht wordt regelmatig gedurende de hoorcolleges in groep besproken.

Onderwijsvormen
Combinatie van hoorcolleges en groepsbespreking van de via zelfstandig werk tot stand komende virtuele tentoonstellingen (zie opdracht onder leerinhoud)


Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: combinatie van een mondeling examen (zonder schriftelijke voorbereiding) over de geziene leerstof (op 50 % van de punten) en een mondelinge verdediging van de tijdens het academiejaar reeds besproken opdracht (de virtuele tentoonstelling) (eveneens op 50 % van de punten), die bij die gelegenheid ook uitgeprint op papier overhandigd dient te worden voor het bijhouden in de archieven.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
M. Darge