CULTURELE ANTROPOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie fotografie
1ste jaar Beeldende kunst optie fotografie
1ste jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
1ste jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Guy QUACKELBEEN
Referentie AKAKUA01A12981
 
Trefwoorden
Culturele antropologie

Doelstellingen
De bedoeling van deze cursus is het aankweken van een cultuurrelativistische houding. Daartoe wordt de studenten duidelijk gemaakt dat de "l'art pour l'art"-attitude typisch westers en van recente datum is.

Leerinhoud
Culturele antropologie: aan de hand van voorbeelden uit niet-westerse en niet-burgerlijke culturen illustreren van de talrijke andere functies die kunst kan vervullen

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
aankoop cursus via ateliergeld

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
G. Quackelbeen