WAARNEMINGSPSYCHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie fotografie
1ste jaar Beeldende kunst optie fotografie
1ste jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
1ste jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Charlotte DE GROOTE
Referentie AKAKUA01A12980
 
Trefwoorden
Waarnemingspsychologie

Doelstellingen
Een houding van onderzoek, verwondering en bevraging kunnen aannemen, een analyse van de organisatie van de perceptie kunnen voeren, basisbegrippen en theorieën van de perceptie kennen, inzicht hebben in het feit dat het waarnemingsproces een complex en multidimensioneel gebeuren is en dat verschillende wetenschappelijke onderzoeken slechts een deel van het fenomeen verklaren, experimenten begrijpen, inzichten kunnen toepassen op eigen gebied en in de persoonlijke leefwereld.

Leerinhoud
De waarneming vanuit verschillende invalshoeken:
-neurofysiologie
-ethologie
-gestaltpsychologie
-cognitiepsychologie en interactieve modellen
-psychoanalyse

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus, demo's

Studiekosten
aankoop cursus via ateliergeld

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges met illustraties en demonstraties

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
C. De Groote