HISTORISCHE INLEIDING FILOSOFIE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie fotografie
1ste jaar Beeldende kunst optie fotografie
1ste jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
1ste jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Wim DE TEMMERMAN
Referentie AKAKUA01A12979
 
Trefwoorden
Historische inleiding filosofie

Doelstellingen
Kennismaking met de geschiedenis van de wijsbegeerte en haar cultuurhistorische contexten.
Inzicht in de historiciteit van onze wereldbeelden, moraal en ethiek.
Open en kritisch overdenken van actuele zingevingvragen en van vraagstellingen in verband met de kunst, op basis van een oriëntering in het hedendaags filosofisch debat.

Leerinhoud
1) Thematische inleiding tot de wijsbegeerte.
2) Historisch overzicht: natuurfilosofen, Plato & Aristoteles, Hellinistische geluksfilosofie, patristiek, scholastiek, rationalisme, empirisme, Verlichting (met focus op Plato, Aristoteles, Augustinus, Descartes, Spinoza, Hume, Kant).
3) Vogelvlucht-introductie in het actuele debat:
-kritische theorie (van Marx over de school van Frankfurt tot Habermas)
-positivisme en analytische filosofie (van Comte over Mach, de Weense kring, Wittgenstein tot de actuele taalfilosofie)
-fenomenologie en hermeneutiek (van Husserl en Kierkegaard over Heidegger, Sartre tot Gadamer)
-structuralisme en post-modernisme (van Nietzsche tot Foucault, Lyotard en Rorty)

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursustekst.
Excerpten uit teksten van klassieke auteurs.
Lectuurlijst.

Studiekosten
Cursus (betaald via ateliergeld), boeken op de lectuurlijst zijn ontleenbaar in bibliotheken.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcollege.
Zelfstandige lectuur van twee werken uit lectuurlijst, resulterend in een kort lectuurverslag.


Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen over de leerstof.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
W. De Temmerman