GESCHIEDENIS HEDENDAAGSE KUNST
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie fotografie
1ste jaar Beeldende kunst optie fotografie
1ste jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
1ste jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Eddy MUYLLAERT
Referentie AKAKUA01A12978
 
Trefwoorden
Geschiedenis hedendaagse kunst

Doelstellingen
Kennis en inzicht leren verwerven in de plastische kunsten vanaf 1945 tot nu.
Verbanden aantonen tussen de verschillende kunstdisciplines.
Relatie met de totaliteit van de cultuurhistorische context onderzoeken, conditionering binnen maatschappij en tijdsgeest.
Bijdragen tot ontwikkelen van een eigen artistieke visie

Leerinhoud
Overzicht/inzicht van/in de geschiedenis en de evolutie van de plastische kunsten van de 2e helft van de 20ste eeuw.
De benadering gebeurt eerder cultuurhistorisch dan encyclopedisch: duiding van de geschiedenis van de hedendaagse kunst, zowel de relatie kunst - maatschappij, als de relatie kunst - kunst.
Situeren van de verschillende kunststromingen, samenhang verduidelijken

Begincompetenties
Omdat het een eerstejaarscursus is, wordt er geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen lesnotities.
Syllabus (korte samenvatting).
Verwijzingen naar boeken en teksten.

Studiekosten
Geen specifieke studiekosten (Eventuele bijdrage voor toegangskaart en/of vervoerskosten bij tentoonstellingsbezoek)

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges, geïllustreerd met dia's en videofragmenten

Evaluatievorm
Criteria: bewijs leveren van verworven inzicht in de onderwezen materie.
Evaluatie: schriftelijk examen.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
E. Muyllaert