TECHNOLOGIE FILM-VIDEO
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Louis DEMEYERE
Referentie AKAKUA01A12977
 
Trefwoorden
Technologie film-video

Doelstellingen
Basiskennis van de film- en videotechnologie.
De student leert de bijhorende werkmethoden kennen bij het plannen, het realiseren en het uiteindelijk draaien van een film en/of video.
Zo ontdekt de student de samenwerking en wisselwerking tussen technische en artistieke factoren.
De kandidaat kan de elementaire (technische) vakliteratuur begrijpen.

Leerinhoud
Inleidende begrippen en definities betreffende de technische aspecten van film en video.
De studenten realiseren klassikaal een éénvoudige film (en/of videofilm)

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus, vakliteratuur

Studiekosten
Aankoop cursus

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges en praktische realisatie van een film.

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen over de leerstof aangebracht in de hoorcolleges (50%).
Evaluatie van de inbreng bij de realisatie van de klassikale film (50%).
Mogelijkheid tot 2e zittijd.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
L. Demeyere