FILMGESCHIEDENIS
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Leo VAN DAMME
Referentie AKAKUA01A12976
 
Trefwoorden
Filmgeschiedenis

Doelstellingen
Het opzet is analyseoefeningen onder begeleiding én zelfstandig, gericht op de 'alternatieve' vertelling: manipulatie en negatie van de klassieke structuur. Van de prille beginjaren tot Renoir.

Leerinhoud
Aan de hand van fragmenten en volledige films (video) case studies maken

Begincompetenties
Leerstof 'filmprojectie en seminarie' (eerste kandidatuur)

Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen nota's en opzoekingwerk

Studiekosten
Nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges

Evaluatievorm
-Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
L. Van Damme