ANIMATIEFILMGRAMMATICA
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Michel DRUART
Referentie AKAKUA01A12975
 
Trefwoorden
Animatiefilmgrammatica

Doelstellingen
Het verwerven van inzicht in filmtaal, specifiek gericht op de animatiefilm, met aandacht voor de narratieve cinema en het bijbehorende continuïteitsbeginsel, maar ook met ruimte voor de experimentele film

Leerinhoud
Een basis van inleidende begrippen en vakterminologie, (beperkt) gesitueerd in een historisch perspectief.
Studie van het verschijnsel continuïteit.
Studie van storyboard, beeldovergangen en camerastandpunten.
Verhaalanalyse en vertelkunst. Verband tussen stijl en inhoud.
Dit alles aan de hand van voorbeelden

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen cursus aangevuld met audiovisueel materiaal en vakliteratuur.


Studiekosten
nihil


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges en groepsdiscussie

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
M. Druart