ANIMATIEFILMTECHNOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Michel DRUART
Referentie AKAKUA01A12974
 
Trefwoorden
Animatiefilmtechnologie

Doelstellingen
Een theoretische kennismaking met, - en de verklaring van -, de verschillende animatiefilmtechnieken en de technologie die gebruikt wordt bij het realiseren van een animatiefilm, ook in relatie tot de atelieropdrachten

Leerinhoud
Inleidende begrippen en vakterminologie (beperkt) gesitueerd binnen een historisch perspectief.
Overzicht van het productieproces van een animatiefilm.
Wegwijs maken binnen de verschillende animatiefilmtechnieken en de bijbehorende technologieën.
Vergelijking van analoge en digitale technologie. Staat van zaken in de evolutie van de technologische hulpmiddelen van de animatiefilmer.
Dit alles aan de hand van voorbeelden

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen cursus aangevuld met audiovisueel materiaal en vakliteratuur

Studiekosten
nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges en groepsdiscussie

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
M. Druart