ATELIER WAARNEMING, VOORSTELLING, VORMGEVING
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 50.0
Studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Francis DEGAND
Referentie AKAKUA01A12973
 
Trefwoorden
Atelier Waarneming, Voorstelling, Vormgeving

Doelstellingen
Vlot en adequaat leren waarnemen, aanvoelen, begrijpen en weergeven van een aantal levende en levenloze voorwerpen. Vlot en adequaat leren gebruiken van de materiële basiselementen van de tekenkunst

Leerinhoud
Waarnemingstekenen, tekenen naar levend model
-studies naar het menselijke lichaam onder allerlei vormen en in allerlei houdingen
-studies naar bruikbare, levende en levenloze voorwerpen (plant, dier, omgeving, e.d.)
-materiaal- en compositieonderzoek
Anatomisch tekenen naar model tijdens lesuren
Opdracht rond opgegeven thema buiten lesuren (zelfstandig werk)


Begincompetenties
Toelatingsproef

Algemeen:

-De aanwezigheid van reële interesse voor beeldproductie in het algemeen en tekenkundige beeldvorming in het bijzonder.
-Het voorleggen van vrij werk kenschetsend voor het bezig-zijn-met van de toekomstige student (vrij werk is niet gelijk aan vroegere schoolopdrachten).
-De idee (of de ideeën) die de student zich al dan niet gevormd heeft met betrekking tot kunst, tekenen, animatie en het al dan niet aanwezig zijn van vooroordelen hieromtrent (een blanco blad is soms interessanter dan energie te moeten stoppen in het de- en herprogrammeren).

Specifiek:

-Enig gevoel voor bladschikking, compositie, het structureren van het blad, de drager.
-Enige aanleg voor wat aanvoelen van richtingen en verhoudingen betreft.
-Beschikken over de nodige beeldende inventiviteit (plastisch denken).
-Basisnoties ruimtelijke weergave en perspectieftekenen.
-Enige noties van bestaande en voorbije manieren van tekenen (ook buiten Europa).
-Het vermogen plezier, genot te beleven aan tekenen, weergeven.
-Bereid zijn meer te doen dan het gevraagde minimum.
De graad van aanwezige tekenkunde op zich is met een opdracht vrij snel achterhaalbaar, indien we waarnemingstekenen als maatstaf nemen (dit om de verwarring tussen mimetisme en tekenkunde te vermijden)

Eindcompetenties


Leermaterialen
Tekenboek, papier, tekenmateriaal

Studiekosten
50 Euro

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkatelier, mogelijke klassikale uitstappen

Evaluatievorm
Criteria: de mate waarin de vooropgestelde onderwerpen adequaat en op een tekenkundig genietbare manier vormgegeven werden.
Modeltekenen en opdracht worden evenwaardig gequoteerd (50/50).
Permanente evaluatie: tussentijdse beoordeling.
Periodegebonden: eindbeoordeling.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
F. Degand