ATELIER VORMGEVING ANIMATIEFILM
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 75.0
Stages en scriptie [C] 100.0
Studietijd [D] 300
Studiepunten [E] 12
Doceertaal Nederlands
Titularis Suzanne MAES
Referentie AKAKUA01A12972
 
Trefwoorden
Atelier vormgeving animatiefilm

Doelstellingen
Op het einde van de eerste kandidatuur dient de student(e) in staat te zijn op een persoonlijke manier (grafisch) vorm te geven in functie van het medium. Zij/hij ontwikkelt kwaliteiten als: stilering, abstractie, zin voor fantasie, compositie en gevoel voor kleur- materiaalgebruik

Leerinhoud
1. Studie en stilering van planten, dieren, menselijke gestalte
2. Grafische technieken en materiaaltoepassing
3. Karikatuur - cartoon
4. Het decor -eigentijds en kunsthistorisch - 2-Dimensionaal - de illusie van 3- D
5. Ruimtelijke dimensie- personages en decors
6. Abstracte composities


Begincompetenties
Een basiskennis van waarnemingstekenen, compositie en kleur.
Interesse voor film en animatiefilm.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Teken- en schildermateriaal

Studiekosten
250 €


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Opdrachten en werkateliers

Evaluatievorm
Criteria:
alle grafische (illustratieve) opdrachten dienen
- filmisch toepasbaar te zijn
- blijk te geven van (film)compositorische, kleurtechnische en esthetische overwegingen.
Ze worden gefotografeerd (diapositief) en op de eindjury geprojecteerd om te beoordelen of de plastische kwaliteiten zich vertalen naar het luminante beeld.
Permanente evaluatie: tussentijdse beoordeling: eind november en eind januari. Het toegekende cijfer telt voor 1/3 van de punten. De beoordeling vindt plaats in het atelier tijdens de atelieruren. Het grafische werk wordt tentoongesteld in de atelierruimtes en beoordeeld door een interne jury. Alle grafische beelden worden door de student gefotografeerd ( diapositief) en op de eindjury geprojecteerd.
Er wordt door een interne jury geoordeeld of
1) alle grafische werken filmisch toepasbaar zijn
2) ze blijk geven van filmcompositorische, kleurtechnische en esthetische overwegingen.
Het toegekende cijfer telt voor 2/3 van de punten.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
S. Maes