ATELIER ANIMATIELEER
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 75.0
Stages en scriptie [C] 100.0
Studietijd [D] 300
Studiepunten [E] 12
Doceertaal Nederlands
Titularis René DEHAMERS
Referentie AKAKUA01A12971
 
Trefwoorden
Atelier animatieleer

Doelstellingen
Initiatie tot het beeld per beeld tekenen

Leerinhoud
Opdrachten:
1. Animeren van geometrische vormen (sleuteltekeningen -tussentekeningen -vervormingen, aantal tekeningen t/o tijd actie/reactie)
2. Animeren van organische vormen
3. Stapbeweging van bestaand figuur ( cyclus en doorlopende beweging...)
4. Stappen van eigen ontworpen figuur + overdreven beweging


Begincompetenties
Toelatingsproef

Eindcompetenties


Leermaterialen
Tekenmateriaal, lichtbak, animatielat

Studiekosten
175 € (materiaalkosten) en 250 € (Studiereis 'Festival Annecy')

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkatelier, hoorcolleges, oefeningen, opdrachten

Evaluatievorm
Criteria: er wordt gelet op filmische toepasbaarheid, compositie, kleurkwaliteit en esthetische waarde van het algemene beeld. De eenheid in stijl van het geprojecteerde beeld is van kapitaal belang. Persoonlijke stijl.
Permanente evaluatie: tussentijdse evaluatie (eind februari)
Periodegebonden evaluatie: eindbeoordeling met jury (eind juni)

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
R. Dehamers, G. Vergauwe