MUZIEK
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Martine HUVENNE
Referentie AKAKUA01A12969
 
Trefwoorden
Muziek

Doelstellingen
Inzichten in de mogelijkheden en het belang van klank / muziek in animatiefilm en film, het verwerven van een basisterminologie, het kunnen samenwerken met muzikanten en componisten.
Het tot stand brengen van een audio-visueel concept.

Leerinhoud
De cursus in het eerste jaar is gericht op het luisteren naar en het analyseren van muziek. Hierbij wordt een basisterminologie van de muziek aangebracht. In deze cursus wordt ook de muziekkennis opengegooid en een toegepaste muziekgeschiedenis behandeld. In de examenopdrachten zijn specifieke toepassingen van de cursus verwerkt, die aanzetten tot een kennisverruiming van muziek en filmmuziek: bespreking concerten, analyse van een kort muziekfragment via een visuele partituur en bespreking van muziekfragmenten aan de hand van de basisterminologie.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
De kosten van de concerten die worden bijgewoond, het uitlenen van Cd's in de discotheek.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges en opdrachten.

Evaluatievorm
Criteria:
- Drie concerten bespreken: één klassieke muziek, één traditionele muziek of volksmuziek en één hedendaagse muziek.
- Een visuele partituur van een muziekfragment van 3 tot 5 minuten.
Het muziekfragment wordt op voorhand voorgelegd. Op het examen wordt deze visuele partituur gevolgd en uitgelegd. Een kort schriftelijk examen waarin muziekfragmenten worden besproken.
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
M. Huvenne