PREHISTORIE TOT EN MET GOTIEK
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie animatie
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
1ste jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie fotografie
1ste jaar Beeldende kunst optie fotografie
1ste jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving
1ste jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
1ste jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
1ste jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Ignace BERNOLET
Referentie AKAKUA01A12968
 
Trefwoorden
Prehistorie tot en met gotiek

Doelstellingen
Doel van de cursus is de studenten de ontwikkelingsgang van de kunst zichtbaar te maken.
Een "visueel" overzicht van de kunst krijgen op basis van representatieve illustraties uit de voornaamste landen en perioden.

Leerinhoud
Per land en/of periode wordt bouw-, beeldhouw- en schilderkunst behandeld met het accent op het algemene karakter.
De meest sprekende voorbeelden worden in detail besproken met referenties naar latere stijlen en hedendaagse kunst, zowel vormelijk als inhoudelijk.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
cursus en eigen nota's

Studiekosten
nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
hoorcolleges

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen met schriftelijke voorbereiding ter plaatse.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
I. Bernolet