VOORSTELLINGSTECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 75.0
Studietijd [D] 228
Studiepunten [E] 9
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG03K13648
 
Trefwoorden
Keuzeatelier : Voorstellingstechnieken

Doelstellingen
In de verscheidenheid van de Interieur-architectuur- wereld (van ontwerp tot verkoop en uitvoering) speelt de voorstelling een essentiële rol. De arbeidsmarkt heeft een behoefte aan mensen die in staat zijn vlotte perspectieven, perfect afgewerkte maquettes, schaalmodellen, goede grafische plans, een volledig ontwerp- en uitvoeringsdossier, die op een juiste manier de sfeer, materialen en kleuren van het interieurconcept visualiseren, af te leveren. In het atelier is er de keuze tussen manuele of digitale voorstellingstechnieken.
Het leren presenteren van verschillende stadia van het ontwerp (schetsfase, voorontwerp, definitief dossier) dit volgens verscheidene voorstellingstechnieken.
Het leren voorstellen van het afstudeerproject volgens een ''totaal lay-out'' a.h.v. algemene perspectieven, goed afgewerkte schetsenbundel, materiaal- en kleurenstudie, meubelpresentatie, uitgewerkte maquettes.

Leerinhoud
1. Digitale Voorstellingstechnieken.
Omvat de samenstelling van coherente visualisatiedossiers in functie van concrete interieuropdrachten. Uiteindelijke toepassing bij het afstudeerproject van het lopend academisch jaar. Verder toepassen en wisselwerking met de groep van manuele / digitale technieken..
Het leerpakket omvat 3 onderdelen:
A. CAD: Het verwerven van een tekenvaardigheid met één of meerdere vectoriële CAD-pakketten (AutoCAD, ADT, Vectorworks,...) voor het opbouwenvan 3-dimensionele modellen. Het maken van visualisatie- en presentatiebeelden en animaties Autodesk VIZ, Art-Lantis,...) van de virtuele modellen.
B. Digitaal Portofolio: Presentatiebeelden en publishing, digitale kleuren- en materialenstudie met gebruik van beeldverwerkingpakketten (o.a. Photoshop, Paintshop, Photo-Paint,...) en publishing en Lay-outpaketten (o.a. Coreldraw of Illustrator, Powerpoint, Publisher, Frontpage, Flash,...). Het publiceren van voorstellingen op hardcopy (Post-processing) als op digitale drager (CD-ROM, Internet, Intranet,...).
C. Burotica: leren werken in een platformonafhankelijke netwerkomgeving, publiceren van intranet en internetpagina's, omgaan met digitale media (printers, scanners, digitale fototoestellen).

2. Manuele Voorstellingstechnieken.
Omvat het optimaliseren van tekenvaardigheden: ahv collages, airbrush, aquarel, gouache, pastel, enz. Complete kleuren- en materialenstudie gebaseerd op het afstudeerproject. Toepassing van verschillende aanverwante technieken (fotografie, thinnerafdrukmethode, typografie, en andere gebruikelijke media). Presentatieve voorstelling van 3D-constructietrekeningen (blow-up) en meubel. Inzichten in CAD-presentatiemogelijkheden.
Het verwerven van een tekenvaardigheid met pastel, aquarel, stift, airbrush, plakkaatverf, e.a., dmv concrete interieuropdrachten, waarbij we rekening houden met het verschalen van kleur, materiaalweergave, reflexie van licht, e.a.
Maquettebouw: het ontwikkelen van maquettebouwtechnieken, waarbij men verschillende toestellen leert hanteren, o.a. plooien, verzagen en lijmen van plexi, solderen, zagen, reproduceren van volumes, e.a.

Begincompetenties
Goede resultaten behaald hebben in de 2 eerste studiejaren, zoals:
-manuele voorstellingstechnieken
-digitale initiatie
-zowel schetsen als perspectief, en een goed ruimtelijk inzicht hebben

Eindcompetenties


Leermaterialen
Programmahandboeken, Helpfuncties, internetoefeningen, opzoekwerk.

Studiekosten
Plot- en print + algemeen (disk, zips, CD's, papier,...): 100 €

Studiebegeleiding
Regelmatige begeleiding in groep en persoonlijk

Onderwijsvormen
Werkatelier, oefeningen, opdrachten en visualisering afstudeerproject.

Evaluatievorm
De permanente beoordeling gebeurt op basis van de in de loop van het academiejaar gedane oefeningen en inzet.
De eindbeoordeling gebeurt tijdens de jury van het afstudeerproject en omvat het globaal ontwerpdossier.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
B. Brants (digitaal), H. De Belder (digitaal), J. Mornie (manueel), T. Navratil (digitaal), V. Welvaert (manueel)