ORGANISATIE & MANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Interieurvormgeving
3de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 75.0
Studietijd [D] 228
Studiepunten [E] 9
Doceertaal Nederlands
Titularis Katia DE BONDT
Referentie AGINVG03K13645
 
Trefwoorden
Keuze-atelier : Organisatie & management

Doelstellingen
Met dit keuzeatelier is het onze bedoeling de studenten de kennis, inzichten en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om te functioneren in een bureaupraktijk, in teamverband of in een eigen KMO.
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de concrete aspecten van het beroep: contact met de cliënt; ontwerpen voor de cliënt; het maken van een uitvoeringsdossier en de daarbijhorende bureauorganisatie.

Leerinhoud
Theorie i.v.m. Boekhouden en Management. Hoorcolleges en begeleide oefeningen. Training van sociale vaardigheden via een meerdaagse overlevingstocht in de Ardennen. De studenten kennen elkaar niet en zijn niet vertrouwd met groepswerk.
Het aspect teambuilding wordt geïllustreerd en bewerkstelligd via deze oefening, die voor het creëren van de eigen onderneming wordt ingelast.
Het stichten van een eigen SBP ( = Small Business Project )- onderneming (in samenwerking met Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw). Hier leren de studenten hoe je een eigen zaak administratief creëert, financieel beheert en commercieel ontwikkelt.
De SBP werkt projecten uit voor reële opdrachtgevers. Het uitwerken van een volledig uitvoeringsdossier. Per project omvat het dossier : opmeten van de bestaande toestand, opmaken van de staat van bevinding; schetsen en digitale voorstellingen van het ontwerp, het bestek (plannen, lastenkohier, meetstaten), het contract met de opdrachtgever, de berekening van het ereloon en de ereloonnota.Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Vademecum en starters van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, computersoftware.

Studiekosten
100 € : voor de driedaagse training in sociale vaardigheden en het inschrijvingsgeld bij VZW Vlaamse Jonge Ondernemingen.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Projectmatig werk
hoorcolleges, seminaries, groepsgesprekken, een studiereis en individuele begeleiding wisselen elkaar af.

Evaluatievorm
Op het einde van het academiejaar beoordeelt de jury de prestaties in globo op basis van :
procescriteria , zoals betrokkenheid, collegialiteit t.o.v. het team, stiptheid in het nakomen van afspraken, bij het afhandelen van opdrachten, enz..., productcriteria zoals nauwkeurigheid en juistheid van de financiële en administratieve dossiers; de uitstraling van de klantendossiers : duidelijkheid, zorgvuldigheid en professionaliteit.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
C. Crommar, K. De Bondt (titularis), H. Langaskens