STANDENBOUW
 
Wordt gegeven in 3de jaar Interieurvormgeving
3de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 75.0
Studietijd [D] 228
Studiepunten [E] 9
Doceertaal Nederlands
Titularis Tom WELLEKENS
Referentie AGINVG03K13642
 
Trefwoorden
Keuzeatelier : Standenbouw

Doelstellingen
Buiten de opleiding Interieurvormgever leren werken voor een cliënt met tijdelijke specifieke wensen rond themavoorstellingen op beurzen.
Dit via:
-of...bestaande systeembouw.
-of...naar eigen ontwerp nieuwe systemen.
-of...traditionele ontwerpmethodes, gelinkt aan binnenhuisarchitectuur.
Dit houdt in:
1.kennismaking met het werk van reële opdrachtgever met thema.
2.het leren presenteren en verdedigen van het eigen ontwerp aan de opdrachtgever.
3.kennismaking met de technische aspecten en opmaken van uitvoering en tekeningen.
4.leren rekening houden met de commerciële inhoud, aspecten en eisen ten opzichte van de te bereiken doelgroepen.
5.rekening houden met vooropgestelde budgetten en dead-lines.
6.leren functioneren als ontwerpteam en in samenspraak met uitvoerders.

Leerinhoud
Wordt ieder jaar aangepast naar mogelijkheid van realistische opdrachten, ontwerp en uitvoering van klanten uit de industriële en zakelijke wereld.

Begincompetenties
De basis gelegd in de opleiding Interieurvormgeving, zijnde:
-architecturaal invullen der leegten
-kennis van materialen
-inzicht in sfeer scheppen en 3D-kunnen tekenen zijn een basisvoorwaarde.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Karton, plexi, papier, balsa, en tekenmateriaal + bibliotheek.

Studiekosten
Afhankelijk van de opdracht.

Studiebegeleiding
Door diverse ateliertitularissen.

Onderwijsvormen
Werkatelier, vrij werk, seminaries, verslaggeving, zelfstudie, al dan niet ondersteund door deelateliers vanuit andere vakken.

-tijdens de contacturen wordt, of door de titularissen, of door reële opdrachtgevers, een voorstelling van en door de ''firma'' gestelde voorwaarden geformuleerd.
-tijdens atelier (keuzevakken) dient het atelier te functioneren als een workshop. Dit betekent dat er vooral in het atelier zal gewerkt worden aan schetsen, voorontwerpen en proefmaquettes in wisselwerking tussen de diverse begeleiders.
-vooropgestelde timing is strikt te respecteren.
-technische ondersteuning kan ook via 'derden' (industrie, bedrijven, etc.) ingewonnen worden.
-zelfresearch en aanleg van documentatie is primordiaal.

Evaluatievorm
Evaluatie: toepassing binnen het atelier van de opgedane kennis.
Per opdracht geldt een dubbele evaluatie: permanente evaluatie en een synthese-evaluatie.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
C. Sonck en I. Vinck