DESIGN & MEUBEL
 
Wordt gegeven in 3de jaar Interieurvormgeving
3de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 75.0
Studietijd [D] 228
Studiepunten [E] 9
Doceertaal Nederlands
Titularis Dirk VAN GOGH
Referentie AGINVG03K13641
 
Trefwoorden
Keuzeatelier : Design en meubel

Doelstellingen
De complexiteit van ''vorm-thema'' kunnen analyseren en herleiden naar een een individuele probleemstelling;
Ideevinding kunnen toepassen binnen een voorgesteld thema;
Gebruiksfuncties kunnen bedenken en verifiëren naar hun graad van realiseerbaarheid;
Uitvoeringswijzen kunnen genereren en verscheidene alternatieven met elkaar kunnen vergelijken en beoordelen;
Principes van de productontwikkeling kunnen toepassen.

Leerinhoud
Objecten en meubels uit binnenruimten.
Autonome objecten bestemd als blikvangers voor interieurinrichtingen.
Vormbeginselen m.b.t. gedragstypisch, prototypisch en oplossingtypische kenmerken.
Ontwerpmethodologie : New Pic.


Begincompetenties
Elementaire Vormleer en Design.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Literatuurstudies en catalogi.

Studiekosten
De kostprijs van het prototype dat door de student zal worden gebouwd.

Studiebegeleiding
Doceren en opdrachtvorm: het maken van schaalmodellen, prototypes en dummy's

Onderwijsvormen
Doceren en demonstreren.
Artistiek werkatelier met opdrachtvorm

Evaluatievorm
Afzonderlijke beoordeling door een jury op het einde van de studies : 2/3 van de punten.
Dagelijks werk : 1/3 van de punten.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
C. Sonck, D. Van Gogh, T. Wellekens.