ARCHITECTUURACTUALIA
 
Wordt gegeven in 3de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Eddy MUYLLAERT
Referentie AGINVG03A12966
 
Trefwoorden
Architectuuractualia

Doelstellingen
Het accent ligt eerder op het onderkennen van de visie van de ontwerpers, dan op het "vormelijk herkennen" van de ontworpen producten.
De laatstejaarsstudenten Interieurvormgeving vertrouwd maken met de belangrijkste architecten en vormgevers van de 20° eeuw en met de actualiteit binnen het studiegebied (inzicht en parate kennis)

Leerinhoud
Overzicht / inzicht van de ontwikkeling van architectuur, interieur en vormgeving van de 20° eeuw en van de actuele scène. Kritische situering en duiding binnen totale (cultuurhistorische) context: maatschappij en ideologie; vormgeving als uitdrukking van "maatschappijbeeld". Evolutie van het modernisme naar het post - modernisme; actuele trends

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
-Eigen lesnotities.
-Syllabus.
-Verwijzingen naar boeken en tijdschriften (bibliotheek).

Studiekosten
Eventueel: aankoop van enige naslagwerken.
Bijdrage aan toegangsprijzen en / of vervoerskosten bij eventuele studiebezoeken.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges.
geillustreerd met dia's en videofragmenten

Evaluatievorm
Criteria: bewijs leveren van verworven inzicht in de onderwezen materie.
Evaluatie: schriftelijk examen.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
E. Muyllaert