KUNSTACTUALIA
 
Wordt gegeven in 3de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Eddy MUYLLAERT
Referentie AGINVG03A12965
 
Trefwoorden
Kunstactualia

Doelstellingen
Laatstejaarsstudenten Interieurvormgeving de noodzaak laten aanvoelen levendig contact te blijven behouden met de totaliteit van het actuele kunstgebeuren (wijzen op de wisselwerking tussen de verschillende kunstdisciplines en de vormgeving).
Inzicht verwerven in de plastische kunst na 1945

Leerinhoud
Overzicht / inzicht / samenhang van de evolutie van de plastische kunsten, vanaf 1945 tot nu.
Situering en duiding van de veranderingen in de kunsten : binnen de kunst èn binnen de maatschappelijke context.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
-eigen lesnotities
-syllabus (korte samenvatting); verwijzing naar boeken en recente publicaties.

Studiekosten
eventueel: bijdrage aan toegangsprijs en/of vervoerkosten bij tentoonstellingsbezoek.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges, geillustreerd met dia's en videofragmenten

Evaluatievorm
Criteria: bewijs leveren van verworven inzicht in de onderwezen materie.
Evaluatie: schriftelijk examen.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
E. Muyllaert