COMMUNICATIETECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Charlotte DE GROOTE
Referentie AGINVG03A12964
 
Trefwoorden
Communicatietechnieken

Doelstellingen
De communicatievaardigheden bijbrengen die een interieurvormgever in essentie nodig heeft.

Leerinhoud
Zelfpresentatie, mondelinge, non-verbale en schriftelijke communicatie, vergaderen, onderhandelen, teamwork, verkopen.

Begincompetenties
In de theorie ''communicatie'' (2de jaar) worden basisbegrippen en inzichten verwerkt.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Reader.

Studiekosten


Studiebegeleiding
Feedback tijdens de oefeningen.

Onderwijsvormen
Begeleide oefeningen.

Evaluatievorm
-Permanente evaluatie. Aanwezigheid vereist, alsook participatie aan de oefeningen (telt voor de helft van de punten).
-Indienen schriftelijke sollicitatie en interview vakgenoten op afgesproken datum (telt voor de helft van de punten).

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
C. De Groote