BUREAUORGANISATIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Herbert LANGASKENS
Referentie AGINVG03A12963
 
Trefwoorden
Bureauorganisatie

Doelstellingen
De cursus heeft tot doel de student kennis te laten maken met de administratieve aspecten van de beroepspraktijk van de interieurvormgever en de organisatie van een kantoor.

Leerinhoud
In de cursus worden volgende items behandeld:
-taak en aansprakelijkheid van de bouwpartners.
-voorwaarden tot uitoefening van het beroep interieurvormgever.
-de verschillende stadia van een interieurproject.
-organisatie van ontwerpkantoren.
-contracten.
In bijlage bij de cursus zijn typevoorbeelden gevoegd van documenten die in de praktijk worden gebruikt.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus

Studiekosten


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Colleges

Evaluatievorm
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
H. Langaskens