BOEKHOUDING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Claudine CROMMAR
Referentie AGINVG03A12962
 
Trefwoorden
Boekhouding

Doelstellingen
De toekomstige interieurvormgever voorbereiden om als zelfstandige van start te gaan

Leerinhoud
Het sociaal statuut: zelfstandige of bediende
Juridische vormen
Administratieve en boekhoudkundige verplichtingen
Geld en krediet
Inleiding tot sociale wetgeving
Inleiding tot fiscale wetgeving
BTW


Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus

Studiekosten


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Colleges

Evaluatievorm
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
-Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
-Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode volgens de bepalingen van het examenreglement.
-Overzetting examencijfer naar een volgend academiejaar volgens de bepalingen van het examenreglement.

OP-leden
C. Crommar