INTERIEURCONSTRUCTIE MEUBEL
 
Wordt gegeven in 3de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG03A12961
 
Trefwoorden
Interieurconstructie meubel

Doelstellingen
-Het verwerven van de algemene kennis betreffende de samenstelling van het meubel in de brede zin van het woord. Met de verworven kennis moet de student in staat zijn alle meubeltypes samen te stellen.
-Het kunnen inschatten van de gevolgen van het inwerken van apparatuur in het meubel.
-Het kunnen integreren van het meubel binnen een totale opdracht (zoals atelieropdracht).


Leerinhoud
Schuif- en klapdeuren / meubelrolluiken / kasten, tafels, zetels, stoelen / demonteerbare systemen / keuken- en sanitairmeubel / ingebouwde kasten / constructiewijze van diverse meubeltypes

Begincompetenties
Kennis opgedaan in het 1-ste en het 2-de jaar


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus, eventueel technische documentatie, beschikbare lectuur in bibliotheek en verwijzing naar interessante websitesStudiekosten
Eventueel bedrijfsbezoek: ongeveer 15 Euro
Eventuele beursbezoeken: ongeveer 15 Euro

Studiebegeleiding
Begeleiding van praktijkoefeningen.


Onderwijsvormen
Theorie : hoorcolleges.
Praktijk : toepassingen d.m.v. oefeningen

Evaluatievorm
De toepassing van de opgedane kennis in de opgelegde oefeningen wordt beoordeeld.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
J. De Pauw, C Sonck, D. Van Gogh