INTERIEURCONSTRUCTIE BOUW
 
Wordt gegeven in 3de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG03A12960
 
Trefwoorden
Interieurconstructie bouw

Doelstellingen
Het kunnen toepassen en uitwerken van de verworven kennis op het gebied van de algehele afwerking van het gebouw.         
Het kunnen inschatten van de gevolgen van een ingreep in bestaande constructies op het ontwerp.
Het kunnen opmaken van een volledig bouwdossier.

Leerinhoud
Vloerafwerking. Toepassing: het uitwerken v/e atelierontwerp, specifiek gericht op de afwerking.

Begincompetenties
Theorie en praktijk van het 1ste en het 2de jaar.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus.
Literatuur, documentatie.

Studiekosten
Bedrijfsbezoek, bezoek aan beurs : 15 €

Studiebegeleiding
Begeleiden van opgegeven oefeningen.

Onderwijsvormen
Theorie: hoorcolleges, praktijk: toepassingen.Evaluatievorm
Toepassing binnen het atelier van de opgedane kennis.        
Theoretisch examen: multiple choice: 40% van de punten.
Praktijk: 60% van de punten.
De student is aanwezig bij de beoordeling van zijn werk.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
N.N.