TECHNISCHE UITRUSTING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Ignace VINCK
Referentie AGINVG03A12959
 
Trefwoorden
Technische uitrusting

Doelstellingen
Kennis van de basisprincipes van de technische installaties in een gebouw.
Kunnen inschatten van de invloeden ervan op het interieur.

Leerinhoud
Verwarmingssystemen / Sanitaire installaties / Basisprincipes van de verluchting.
Basisprincipes van de akoestiek.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus.

Studiekosten


Studiebegeleiding
Toepassen van de theoretische kennis op een eigen gemaakt ontwerp van het tweede jaar en de weerslag hiervan op dat ontwerp.

Onderwijsvormen
Theorie: hoorcolleges.
Praktijk: toepassingen.


Evaluatievorm
Theoretische proef over de stof van de cursus: 40 % van de punten.
Praktische toepassing: 60 % van de punten

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student, moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
N.N.