DESIGN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Interieurvormgeving
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AGINVG03A12956
 
Trefwoorden
Design

Doelstellingen
Kunnen ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, al dan niet afgestemd op hoofdatelier.
Spontaan kunnen harmoniseren van gedragtypische, oplossingtypische en prototypische kenmerken.
Verscheidene uitvoeringswijzen kunnen beoordelen naar hun vormefficiëntie en cultuurdynamische waarde.

Leerinhoud
Case studies van bestaande 'interieurobjecten'.
Ontwerpmethologie.
Analyses van actuele prototypes.
Presentatie- en werktekeningen.

Begincompetenties
Elementaire beginselen van Vormgeving

Eindcompetenties


Leermaterialen
Schetsblok + verschillende materialen per oefening.

Studiekosten
125 €

Studiebegeleiding
Begeleiding van de oefeningen in het atelier.

Onderwijsvormen
Doceren, demonstreren.
Artistiek werkatelier met opdrachtsvorm.

Evaluatievorm
Bestendige controle, tussentijdse evaluatie, beoordeling over werk van het hele jaar, eindwerk (prototype, beoordeling door vreemde jury). De beoordeling door de jury staat op 1/3 van de punten.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
M. Slot, D. Van Gogh, T. Wellekens